Inverma

Nároky, které lze uplatnit z povinného ručení

Nároky, které lze uplatnit z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se řídí novelou zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s účinností od 1.5.2004, dále novelou § 444 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku o jednorázovém vyrovnání pozůstalých a zákonem č. 440/2000 Sb.

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má každý držitel vozidla. V případě nesplnění této povinnosti hrozí držiteli vozidla pokuta do výše 20 tisíc korun.

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kryje riziko škod, které řidič vozidla způsobí jinému účastníku silničního provozu nebo dalším osobám.

Na škody, které si majitel vozidla způsobí sám a neúmyslně na svém automobilu se pojištění nevztahuje. Stejně tak pojištění nekryje riziko krádeže vozidla či jeho živelné poškození nebo zničení.

Na tyto škody je nutné si sjednat havarijní pojištění.

Ten, kdo neuzavře pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. A to je to největší riziko!!!

Pojistná plnění totiž při dopravních nehodách mohou dosáhnout závratných částek. Je třeba si uvědomit, že největší finanční náhrady přitom nevyplývají z poškození hmotného majetku, ale ze zranění osob. „Zcela nejvyšší částky se z povinného ručení vyplácejí za škody na zdraví“.

Možné náhrady škod z povinně smluvního pojištění

  • škody na majetku způsobené provozem vozidla,
  • odškodnění za bolest (bolestné),
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti,
  • náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě,
  • náhrada za ztrátu na důchodu,
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalých,
  • úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami,
  • náklady nezbytného, účelně vynaloženého, právního zastoupení poškozeného při uplatnění nároků na náhradu škody.

Pozice poškozeného, jakožto jedince bez technického zázemí a potřebné znalosti problematiky pojišťovnictví, je nevýhodná. Je proto vhodné nechodit na pojišťovnu sám, ale nechat jednat od počátku řešení pojistné události svého makléře nebo právního zástupce.

Inverma informuje

INVERMA CZ , nabízí možnost uplatnění v oddělení obchodní služby, kvalitní zázemí motivující provizní systém, nutná praxe v oblasti pojištění průmyslu.

INVERMA CZ nabízí volné pracovní místo v oddělení správy pojištění specializace pojištění automobilů.Praxe v oblasti pojištění průmyslu vítána.

Makléřská společnost a výhody využití služeb pojišťovacího makléře - další článek informačního servisu.

Připravili jsme pro Vás novou službu v podobě informačního servisu, kde naleznete různé rady z oblasti pojištění.