Inverma

Druhy pojištění

Pojištění filmové produkce – novinka – více

Neživotní pojištění

 • Majetkové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění přepravy
 • Pojištění finančních rizik
 • Pojištění životní

Životní pojištění

 • Zaměstnanecké motivační produkty
 • Majetkové pojištění
 • Živelní pojištění – vyjmenovaná rizika x all risk
 • Pojištění pro případ poškození vodou z vodovodního zařízení
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění pro případ škod způsobených krádeží či loupežným přepadením

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • Pojištění profesní odpovědnosti / architekti, projektanti, právníci, daňový poradci, účetní, nestátní zdravotní zařízení apod.
 • Pojištění odpovědnosti členů představenstva, dozorčí rady a jednatelů
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli
 • Pojištění technických rizik
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Přerušení provozu v důsledku poškození strojů
 • Pojištění stavebních a montážních prací

Pojištění motorových vozidel

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • Havarijní pojištění motorových vozidle
 • Pojištění přepravovaných osob
 • Asistenční služby a pojištění právní ochrany

Pojištění přepravy

 • Pojištění vnitrostátní a mezinárodní přepravy
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění odpovědnosti zasilatele

Pojištění finančních rizik

 • Pojištění úvěrů
 • Pojištění bankovních garancí a záruk

Pojištění speciálních rizik

 • Pojištění filmové produkce
 • Pojištění kulturních a sportovních akcí

Pojištění osob do rizikových oblastí

Inverma informuje

INVERMA CZ , nabízí možnost uplatnění v oddělení obchodní služby, kvalitní zázemí motivující provizní systém, nutná praxe v oblasti pojištění průmyslu.

INVERMA CZ nabízí volné pracovní místo v oddělení správy pojištění specializace pojištění automobilů.Praxe v oblasti pojištění průmyslu vítána.

Makléřská společnost a výhody využití služeb pojišťovacího makléře - další článek informačního servisu.

Připravili jsme pro Vás novou službu v podobě informačního servisu, kde naleznete různé rady z oblasti pojištění.