Inverma

Služby, ktoré poskytujeme

  • Vykonávame poistno technickú analýzu rizík
  • Na základe klientom stanovenej  poistnej  stratégie definujeme podľa potreby a vykonanej analýzy poistný program.
  • Vypracujeme vyhodnotennie ponúk poistného trhu a zabezpečíme sprostredkovanie poistnej zmluvy.
  • Zabezpečíme  trvalú správu poistných zmluv a ich aktualizáciu.
  • Podieľame sa na likvidácii poistných udalostí, vrátane poistnej  archivácie.
  • Poradenskú a konzultačnú činnosť.