Inverma

Finančné poradenstvo pre právnické osoby

  • skupinové poistenie zodpovednosti zamestnancov voči zamestnávateľovi
  • skupinové poistenie úrazu managementu a zamestnancov
  • firemné životné poistenie managementu a zamestnancov