Inverma

Finančné poradenstvo

Sekcia finančného poradenstva sa vyvinula ako  dôsledok našej snahy o komplexný servis pre našich súčasných  jako aj nových klientov, a to tak z   radov právnických ako i  fyzických osôb.

Rozsah služieb sekcie nadväzuje na našu základnú ponuku  a dopĺňa ju o sprostredkovanie a servis poisťovacích a nadväzujúcich služieb finančného poradenstva pre management i zamestnancov, rodiny i jednotlivcov.

Základom spolupráce je analýza klientských potrieb, návrh spôsobov ich riešenia, výber a doporučenie vhodných produktov, sprostredkovanie a následná správa dojednaných služieb. Zaoberáme se tiež vyhľadávaním a sprostredkovaním poistenia neštandardných individuálnych klientských potrieb.