Inverma

Finančné straty v dôsledku chyby a zanedbania pri produkcii

Toto poistenie kryje straty (odškodnenie) vyplývajúce z:

  • Nesplnenia alebo zásahu do osobného súkromia a publicity
  • Porušenie zákona o copyrighte alebo registrovaných ochranných známkach.
  • Ohováranie, písomné ohováranie.
  • Neautorizované použitie titulov, formulácií, myšlienok, znakov, spiknutie, výkonov hercov alebo iných, alebo ďalší programový materiál používaný v produkcii.
  • Dôsledky z plagiátu, nekalej súťaže, pirátstva, porušenie autorských práv alebo priestupok proti rôznej umeleckej, literárnej alebo hudobnej výbave.