Inverma

Poistenie filmovej produkcie

Rozsah poistenia

Základný rozsah

 • Poistenie osôb dôležitých pre natáčanie na riziká ochorenia, úraz, nehoda a smrť
 • Poistenie škôd vzniknutých pri stavebných, montážnych prácach, v priebehu produkcie
 • Poistenie negatívu
 • Poistenie škôd na interiéroch a exteriéroch využitých k natáčaniu
 • Vybavenie kancelárií produkcie proti rizikám  zničenia alebo straty
 • Poškodenie dopravných prostriedkov  použitých vo filme, ktoré sú zaparkované v mieste natáčania alebo sú prevážané na miesto natáčania
 • Odcudzenie  hotovosti určenej pre produkčné účely

Je možné  dopoistiť

Údaje nutné pre vypracovanie ponuky

 • Rozpočet produkcie
 • Počet poistených ľudí
 • Počet nátáčacích dní
 • Použitie  kaskadérov
 • Špeciáne efekty
 • Použitie divých zvierat pri natáčaní
 • Nátáčací plán – pre úrazové poistenie hercov a komparzu
 • Podmienkou pre poistenie rizika výpadku dôležitých osôb a v prípade, že rozpočet je väčší než 1 000 000,- €, sú lekárske správy
 • Lekárska správa je nutná v prípade , že vek poisťovanej osoby je vyšší než 70 rokov