Inverma

Completion bound

 • Strih a spracovanie
 • Natáčací  plán
 • Návrh rozpočtu pre film
 • Výkaz nákladov už  realizovaných a ich financovanie
 • Finančný plán
 • Co produkcie - kontrakt
 • Distribúcia - kontrakt
 • Video kontrakt
 • Televízny kontrakt
 • Copyright kontrakt
 • Hlavní technici - kontrakt
 • Hlavné  herecké kontrakty
 • Kontrakty s laboratóriami
 • Poistné zmluvy
 • Plán dodatočného režijného spracovania  a dodacie lehoty