Inverma

O nás

  • INVERMA SK,  spol. s r.o. bola založená a riadne  zaregistrovaná MF v r. 1999 ako česko – nemecko- slovenská maklérska poisťovacia  spoločnosť.
  • INVERMA SK, spol. s r.o. je súčsťou medzinárodnej spoločnosti INVERMA pôsobiacej  v Nemecku, Maďarsku a v Českej republike
  • INVERMA SK pol. s r.o. je súčasťou nadnárodnej organizácie Trust Risk Control servis a risk management. Prostrednictvom tejto organizácie pôsobí v 130 štátoch světa. Táto sieť zaisťuje služby prostredníctvom 2300 zamestnancov a spravuje objem poistného vo výške 1,2 mld €
  • od roku 2006 sme členom UNISONBrokers AG

Osvedčenia